TARIEVEN

Kennismakingsgesprek

gratis

Wenst u graag wat meer info dan kan dat vrijblijvend met een
kosteloos telefonisch gesprek.

Ouderbegeleiding / Psycho-educatie

50,00 EURO

Eén sessie duurt 1 uur.

Coaching / therapie / sessie met therapiehond

50,00 €

Eén sessie duurt 1 uur.

Evaluatiegesprek

40,00 EURO

Intakegesprek met coach / therapeut / consulente

40,00 €

Wij opteren ervoor, indien de omstandigheden het toelaten, om bij coaching alsook bij psychotherapie van kinderen eerst een verkennende sessie te doen met het kind zelf.

Dit om zo onbevooroordeeld te kunnen luisteren en te observeren welke behoeften, noden en eventuele zorgvraag het kind heeft.

Tijdens het intakegesprek met de ouders worden deze observaties gericht besproken. Samen bekijken we hoe we dit traject het best vorm kunnen geven. Soms kan het beter zijn om eerst met ouders aan de slag te gaan of met één van de ouders of met gans het gezin.

Verplaatsing & annulatie

Indien nodig werk ik op verplaatsing (bv.overlegmomenten met externen) .
Hiervoor reken ik 40,00 euro voor één uur overleg zonder verplaatsingskosten (>10km).

Bij het annuleren van een afspraak binnen de 24 uur voor de geplande afspraak wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht. 

Indien u niet komt opdagen wordt het volledige bedrag aangerekend. 

Het bijwonen van externe vergaderingen

25€/ half uur + vervoerskosten (0,35€ per KM)